PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2023

• DOLNÝ KUBÍN
   BYTOVÝ DOM BREZOVEC
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
   NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM S 22
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DETVA
   OC KAUFLAND DETVA
   SO 101 CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB – PREDAJŇA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   REKONŠTRUKCIA - POLYFUNKČNÝ OBJEKT SLIAČSKA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• ŽIAR NAD HRONOM
   GAMA ALUMÍNIUM
   SKLADOVO - VÝROBNÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA T1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DUNAJSKÁ STREDA
   STAVEBNINY HALA
   Návrh zakladania - posudok
• MARTIN
   PRIEMYSELNÝ PARK MARTIN
   SUČIANSKA CESTA, MARTIN
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MISKOLC
   BOSCH - MC301 LOGISTIC WAREHOUSE / MC301 LOGISZTIKAI CSARNOK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽIAR NAD HRONOM
   SKLAD NÁRADIA - NEMAK SLOVAKIA S.R.O.
   SO 01 SKLAD NÁRADIA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt vylepšenia podložia
• HORNÉ OZOROVCE
   PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY MTA
   SO 01 PRÍSTAVBA 2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   OBCHODNO - SKLADOVACIE CENTRUM
   PTÁČEK TRNAVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• CHOCHOLNÁ
   S2D SISBAN CHOCHOLNÁ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAŽSKÝ CHLMEC
   ADMINISTRATÍVNO - PREVÁDZKOVÝ OBJEKT ANTRACIT ŽILINA
   SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT ANTRACIT ŽILINA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOMÁRNO
   OBCHODNÉ CENTRUM - HLAVNÝ OBJEKT KOMÁRNO
   SO 01 - RB II
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   SKLAD OCELE –STRABAG-PREFA SEREĎ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POPRAD
   KLINIKA POPRAD
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENICA
   ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO ZÁVODU MAHLE BEHR
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LUKÁCSHÁZA
   PHARMACEUTICAL SYSTEMS – SCHOTT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TLMAČE
   POVRCHOVÉ ÚPRAVY TATRAVAGONKA TLMAČE
   SO 02 HALA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PÚCHOV
   STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCEJ VÝROBNEJ HALY CMTT
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy
• KOSTOLNÉ KRAČANY
   IPK - PRIEMYSELNÝ PARK KOSTOLNÉ KRAČANY 3.ETAPA
   SO 103 - HALA 03
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ZVOLEN
   TECHNICKO - HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL
   STREDISKO - ZVOLEN
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt vylepšenia podložia
• NITRA
   MUEHLBAUER NITRA - IV. ETAPA
   SO 204 HALL H4-PPS
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAŽSKÁ BYSTRICA
   SO.101 BYTOVÝ DOM A, SO.102 BYTOVÝ DOM B
   BYTOVÝ KOMPLEX PANORÁMA ROZKVET
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – pilótová stena
• BRATISLAVA
   NOSNÝ SYSTÉM MHD, PREVÁDZKOVÝ ÚSEK JANÍKOV DVOR - ŠAFÁRIKOVO
   NÁMESTIE V BRATISLAVE, 2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA - JANÍKOV DVOR
   SO 50-37-02.3
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – štetovnicová stena
• ČARADICE
   ODPOČÍVADLO
   SO-01 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY ODPOČÍVADLA
   Projekt oporných múrov
   Projekt vystuženého násypu
• BUDIMÍR
   DISTRIBUČNÉ CENTRUM SPS KOŠICE-BUDIMÍR -PRÍSTAVBA HALY
   SO-01.1 MANIPULAČNO SKLADOVÝ PRIESTOR
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   MINEBEA - ZÁVOD PRE VÝROBU MECHATRONICKÝCH POHONNÝCH SYSTÉMOV, II. ETAPA
   SO 01.3 R&D VÝVOJOVÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   LOGISTICKÁ HALA GAMA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   SENEC DC16B,C
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOMÁRNO
   OBCHODNÉ CENTRUM - RETAILBOX KOMÁRNO
   SO 101 - RB I
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VODERADY
   HALL CTP VODERADY VOD2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.