Projekty zakladania stavieb a geotechniky

SJK Engineering je moderná dynamicky sa rozvíjajúca projekčná kancelária.O spoločnosti

Poskytujeme komplexné projekčné riešenia a poradenstvo v oblasti geotechniky a zakladania stavieb.

Referencie

Realizujeme všetky stupne projektovej dokumentácie zamerané na zakladanie stavieb a geotechniku.

Kontaktujte nás

Spoločnosť SJK Engineering, s.r.o. tvorí tím autorizovaných stavebných inžinierov v oblasti statika a dynamika stavieb.

Aktuálne realizujeme

MISKOLC

BOSCH - MC301 LOGISTIC WAREHOUSE / MC301 LOGISZTIKAI CSARNOK
Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.