PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2021

• TRNAVA
   OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE
   SO 01.1 LC SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI "B" – M (MOBELIX)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   SENEC LOGISTICKÁ HALA C - DC16
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VRÁBLE
   HALA NANOGATE 2
   SO-01 VÝROBNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
   ZIZIN - OCEĽOVÁ HALA
   Projekt zakladania – zakladanie na plošných pätkách
• SZIGETSZENTMIKLÓS
   GOODMAN - GLP DCB.
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NAGYOROSZI
   KNAUS TABBERT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PRAVENEC
   SLOVAKTUAL PRAVENEC - PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY B
   SO 301 - PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRENČÍN
   OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND TRENČÍN
   SO 101 OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   KOMERČNO-PODNIKATEĽSKÁ ZÓNA, TRNAVA
   SO 01.2 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   SO 01.3 - ADMINISTRATÍVA SO SKLADOVOU HALOU
   SO 01.4 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   KOMERČNO-PODNIKATEĽSKÁ ZÓNA, TRNAVA
   SO 01.2 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   SO 01.3 - ADMINISTRATÍVA SO SKLADOVOU HALOU
   SO 01.4 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA S PRÍSTREŠKOM
   SO 01 - VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA S PRÍSTREŠKOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ HRIČOV
   IMMOPARK ŽILINA - ZONA 1, INFRAŠTRUKTÚRA, HALA Z3 DPD
   SO.03.01, SO.03.03, SO.03.04
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VRANOV NAD TOPĽOU
   PREKRYTIE FUTBALOVÉHO IHRISKA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
   HALA KORD
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BANSKÁ BYSTRICA
   ASKO + E BOX, BANSKÁ BYSTRICA
   SO 01 E E BOX - PRENAJÍMATEĽNÉ OBCHODNÉ JEDNOTKY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• GALANTA
   JASPLASTIK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SZIGET
   GLP DCB.2, SZIGETSZENTMIKLÓS
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BERNOLÁKOVO
   ADMINISTRATÍVNE A PRODUKČNÉ CENTRUM TRIBLAVINA
   SO 210 HALA A
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   PRIEMYSELNÝ PARK - LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA SEREĎ DC33
   DC33.2 PNK SEREĎ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŠAMORÍN
   HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• CHOCHOLNÁ
   S2 SISBAN G+H, LKW CHOCHOLNÁ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAžSKÁ BYSTRICA
   VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA
   SO.01 HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   LOGISTICKÉ HALY PEREŠ, KOŠICE - SO 02 HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   RETAIL PARK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNOVEC NAD VÁHOM
   MECATUBE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VRÁBLE
   HALA NANOGATE 2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt úpravy podložia
• KOŠICE
   CTPARK KOŠICE
   VÝROBNO - SKLADOVÝ AREÁL KSC 13
   SO 13 - HALA KSC 13 - ETAPA 2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   SO 01 ADMINISTRATÍVNY OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy
• MODRA
   HALA IBG, MODRA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• FÓT
   LOGISTICS WAREHOUSE "FT1"
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   PREPOJENIE PARKOVISKA ŽILPO NA OBCHODNÚ ULICU
   STABILIZÁCIA VÝKOPU PRE CESTNÉ TELESO
   Projekt stabilizácie výkopu pre cestné teleso
• NITRA
   ÚPRAVA PRÍSTREŠKOV / CANOPY MODIFICATION
   ASM - T&F SHOP
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BANSKÁ BYSTRICA
   POLYFUNKČNÝ OBJEKT RUDLOVSKÁ 1
   SO 02 PARKOVACÍ OBJEKT
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy
• KOŠŤANY NAD TURCOM
   HENNLICH - OBCHODNO - SKLADOVÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PIEŠŤANY
   LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA - PIEŠŤANY
   SO 301 - HALA 1
   SO 302 - HALA 2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY - UDENCO S.R.O. NITRA
   SO 01.2 PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY A ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PLAVECKÝ ŠTVRTOK
   PTPZ EUROVALLEY, PLAVECKÝ ŠTVRTOK - ZÓNA E – HALY
   EH 303, EH 304
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ HRIČOV
   PREVÁDZKOVÝ OBJEKT SPOL. BRAS
   SOI.01 TERÉNNE ÚPRAVY A OPORNÝ MÚR
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt oporných múrov
• ČADCA
   HALA GNOTEC
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VLKANOVÁ
   ADMINISTRATÍVNO-SOCIÁLNE ZÁZEMIE STK A POBOČKY
   SO 02 STANICA TECHNICKEJ KONTROLY,
   SO 03 ADMISTRATÍVNO-SOCIÁLNE ZÁZEMIE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VLKANOVÁ
   PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY SÚP. Č. 539
   SO 01 VÝROBNÁ HALA Č.4 SO SOCIÁLNO – PREVÁDZKOVÝM PRÍSTAVKOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BYTČA
   OC LIBEX
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PARTIZÁNSKE
   ROZŠÍRENIE HALY "A10"
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   HORNBACH BRATISLAVA II., M.Č. BRATISLAVA IV:
   SO 112 REKLAMNÝ PYLÓN
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
   SKLADOVÁ HALA PAL 2
   SO-01 HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TERCHOVÁ
   MARUNA - HALA Č.3 A HALA Č.4
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   RUŽIČKOV DOM - BYTOVÝ DOM A SLUŽBY - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA, ŽILINA
   SO 01 - BYTOVÝ DOM A SLUŽBYbr>    Projekt stabilizácie stavebnej jamy – pilótová stena
• NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
   PELLENC, SPRACOVANIE A MONTÁŽ NEREZU,
   VÝSTAVBA HALY, PRÍSTREŠKOV A PARKOVISKA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
   SO 011 - VÝROBNÁ HALA
   SO 012 - PRÍSTREŠOK
   SO 013 - PRÍSTREŠOK 1, SO 014 - PRÍSTREŠOK 2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ANICHE - FRANCÚZSKO
   RECYKLAČNÁ LINKA PRE ZÁVOD ANICHE
   SO 01 - RECYKLAČNÁ HALA
   SO 03 - POMOCNÉ KONŠTRUKCIE PRE SILÁ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOSTOLNÉ KRAČANY
   LOG CENTER R7, KOSTOLNÉ KRAČANY
   SO 101 HALA 01
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOMÁRNO
   POLYFUNKČNÝ DOM MARC PLUS
   Návrh zakladania
• PEZINOK
   RETAIL BOX PEZINOK
   SO-02 OBCHODNÁ GALÉRIA
   SProjekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRENČÍN
   VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA
   PRÍSTAVBA K VÝROBNEJ HALE
   SProjekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽIAR NA HRONOM
   TECHNOLOGICKÝ PROJEKT "Č.7" - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA S.R.O.
   SO 01.1 - VÝROBNÁ HALA 525/13.2
   SO 01.2 VÝROBNÁ HALA - 525/13.3
   SO 01 HALA (SOC.-PREV. BUDOVA) - 525/14
   SProjekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BUDAPEŠŤ
   PBIGGEORGE DC4 VAROSKAPU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRENČIANSKE STANKOVCE
   PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY KVK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BUDAPEŠŤ
   GLP DCA SZIGETSZENTMIKLÓS
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   OBCHODNÉ A SKLADOVÉ CETRUM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   SO 01, SO 02
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   CTP SLOVAKIA
   HALA TRN12
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ROHOŽNÍK
   BYTOVÉ DOMY ROHOŽNÍK
   Projekt zakladania – základové pásy
• KRAKOVANY
   ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU KAISER
   SO 01 - VÝSTAVNÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VRANOV NAD TOPĽOU
   PREKRYTIE EXISTUJÚCEHO FUTBALOVÉHO IHRISKA
   S UMELOU TRÁVOU NA ZŠ LÚČNA, VRANOV NAD TOPĽOU
   SO 01 HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   DÉMOS NITRA
   SO 001A SKLADOVÁ HALA
   SO 001B PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   LOGISTICKÉ CENTRUM TRNAVA SO 001A SKLADOVÁ HALA
   SO 01.1 LC SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   AREÁL FANUC SLOVAKIA
   SO 201 HLAVNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MYJAVA
   II. ETAPA ROZŠÍRENIA VÝROBY A SKLADOVACÍCH PRIESTOROV
   SO 02 - VÝROBNÝ A SKLADOVACÍ MONOBLOK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt vylepšenia podložia
• MALACKY
   PRIEMYSELNÁ HALA SKYLIFE
   SO 01 - HALA A
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   OBCHODNÉ CENTRUM KOŠICE - MOLDAVSKÁ, 1. ETAPA
   SO 01 PREDAJŇA SCONTO
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt vylepšenia podložia
• BRATISLAVA
   SIKO BORY BRATISLAVA
   SO 100 OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt paženia stavebnej jamy
• BERNOLÁKOVO
   ADMINISTRATÍVNE A PRODUKČNÉ CENTRUM TRIBLAVINA
   SO 270 - HALA G
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   LOGISTICKÝ AREÁL HORNÝ DVOR - SKLADOVÁ HALA 1 - ETAPA I
   SO 01.1 SKLADOVÁ HALA 1 - I.ETAPA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt oporných múrov
• ŽILINA
   CTPARK ŽILINA
   HALA ZG3
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• HLOHOVEC
   KONZERVÁREŇ A SKLAD ZELENINY A OVOCIA-PRÍSTAVBA
   SO 01
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRUŠOVCE
   VOSTAVBA ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV - SO20 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
   SO 20 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• POPRAD
   DOSTAVBA AREÁLU WHIRPOOL SLOVAKIA SPOL. S.R.O.
   VI. ČASŤ-D820-00-HALA ODDELENIA GPO
   SO-O3 TESTOVACIE LABORATÓRIUM SPOĽAHLIVOSTI VÝROBKOV
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BUDAPEŠŤ
   HELLO PARK MAGLÓD
   HM1 LOGISZTIKAI RAKTÁRCSARNOK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LUŽIANKY
   WEST PARK LUŽIANKY - TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - SKLADOVÁ HALA EXPLAST REALITY S.R.O.
   SO 01 SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND BRATISLAVA BORY
   SO 101 OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DUBNICA NAD VÁHOM
   VÝROBNÝ ZÁVOD HS - TEC, SPOL. S.R.O.
   SO 01 VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA
   SO 02 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   PANTERA RETAIL PARK - PAVILÓN "A"
   SO - 501 PANTERA RETAIL PARK - PAVILÓN "A"
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MARCELOVÁ
   SKLAD PRE CELOROČNÉ SKLADOVANIE ZELENINY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRÁSNO NAD KYSUCOU
   SO.10 SEVERNÁ PRÍSTAVBA III.ETAPA
   SO.11 PRÍSTAVBA LAKOVNE A SUCHÉHO SKLADU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• OPOJ
   OPOJ POLYFUNKCIA
   HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   MÖBELIX
   SO 01 HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt oporných múrov
• SENEC
   LOGISTICKÁ HALA SENEC - AP1
   SO 001 - SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• STARÁ ĽUBOVŇA
   PARKOVACÍ DOM STARÁ ĽUBOVŇA
   SO-01 PARKOVACÍ DOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• RUŽOMBEROK
   PRÍSTAVBA HALY "TITAN-TATRAPLAST"
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ZVOLEN
   LOGISTICKÉ CENTRUM VGP ZVOLEN
   SO 04 - LOGISTICKÁ HALA "C"
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SPIŠSKÁ BELÁ
   BOP SPIŠSKÁ BELÁ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   AREÁL VOĽNÉHO ČASU - VOJENSKÝ DVOR
   SO 1.1. - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   NAY - BRATISLAVA
   Návrh hĺbkového zakladania
• TRNAVA
   TRNAVA - ZÁTVOR II
   OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ČARADICE
   SO 10 TERÉNNE ÚPRAVY
   SO 2 - PRESTREŠENIE, ÚLOŽISKO NÁDRŽÍ
   SO 1 - HLAVNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt gabiónových oporných múrov
   Projekt železobetónových múrov
   Projekt pilótovej steny
• BRATISLAVA - VAJNORY
   POTRAVINY, PREDAJŇA BRATISLAVA - VAJNORY
   SO 101 POTRAVINY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SKALICA
   OBCHODNÉ CENTRUM
   Návrh hĺbkového zakladania
• TVRDOŠÍN
   RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 TVRDOŠÍN - NIŽNÁ NAD ORAVOU
   211 MOST NA PRIVÁDZAČI "NIŽNÁ"( VETVY A) V KM 0,5 CEZ RIEKU ORAVU
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – štetovnicová stena
• PREŠOV - ZÁBORSKÉ
   INTERCARS - AUTOMOBILOVÉ DIELY, PREŠOV
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PARTIZÁNSKE
   NÁJOMNÉ BYTY, BYTOVÝ DOM 2
   SO 01.2 - BYTOVÝ DOM 2, 2X12 B.J.
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ILAVA
   HANON SHELTER
   SHELTER
   Projekt zakladania – oporný múr + základové pätky
• BUDAPEŠŤ
   TÉRKO GYÁRTÓ ÜZEM KIALAKÍTÁSA/PRODUCTION PLANT FOR CONCRETE BLOCKS
   SO 110, SO 120
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   BILLA - CENTRÁLNY SKLAD SEREĎ / CENTRAL WAREHOUSE SEREĎ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   OBCHODNO-ADMINISTRATÍVNE CENTRUM AURA
   SO 001 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
   SO 002 PREDAJŇA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   BÝVANIE TRNÁVKA - 2. ETAPA
   SO I 001 BYTOVÝ DOM I
   SO J 001 BYTOVÝ DOM J
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LOZORNO
   LOGISTICKÁ A VÝROBNÁ HALA LOZORNO SO 801
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ZÁBORSKÉ - PREŠOV
   VÝROBNÝ ZÁVOD LEYARD EUROPE S.R.O. - 2.ETAPA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRAKOVANY
   ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU KAISER
   VSTAVOK V1
   Projekt zakladania
• PETROVANY
   VÝROBNO - LOGISTICKÝ PARK PREŠOV SOUTH – PETROVANY
   HALA PRP1, PRP2
   SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT PRP1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MODRA
   PREKRYTIE JESTVUJÚCEJ SPEVNENEJ PLOCHY VÝROBNOU HALOU
   SO 20 VÝROBNÁ HALA & SO 21 KONTAJNEROVÉ ZÁZEMIE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TVRDOŠÍN
   OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND TVRDOŠÍN
   SO 102 NÁDRŽ SHZ + POZIARNÁ NÁDRŽ
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – štetovnicová stena
• ZLATÉ KLASY
   OBCHODNÉ CENTRUM ZLATÉ KLASY
   SO-01 SUPERMARKET
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   LOGISTICKÁ HALA Q&L TRNAVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.