PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2021

• TRNAVA
   OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE
   SO 01.1 LC SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI "B" – M (MOBELIX)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   SENEC LOGISTICKÁ HALA C - DC16
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VRÁBLE
   HALA NANOGATE 2
   SO-01 VÝROBNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
   ZIZIN - OCEĽOVÁ HALA
   Projekt zakladania – zakladanie na plošných pätkách
• SZIGETSZENTMIKLÓS
   GOODMAN - GLP DCB.
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NAGYOROSZI
   KNAUS TABBERT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PRAVENEC
   SLOVAKTUAL PRAVENEC - PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY B
   SO 301 - PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRENČÍN
   OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND TRENČÍN
   SO 101 OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   KOMERČNO-PODNIKATEĽSKÁ ZÓNA, TRNAVA
   SO 01.2 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   SO 01.3 - ADMINISTRATÍVA SO SKLADOVOU HALOU
   SO 01.4 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   KOMERČNO-PODNIKATEĽSKÁ ZÓNA, TRNAVA
   SO 01.2 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   SO 01.3 - ADMINISTRATÍVA SO SKLADOVOU HALOU
   SO 01.4 - OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA S PRÍSTREŠKOM
   SO 01 - VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA S PRÍSTREŠKOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   OBCHODNÉ A SKLADOVÉ CETRUM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   SO 01, SO 02
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   CTP SLOVAKIA
   HALA TRN12
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ROHOŽNÍK
   BYTOVÉ DOMY ROHOŽNÍK
   Projekt zakladania – základové pásy
• KRAKOVANY
   ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU KAISER
   SO 01 - VÝSTAVNÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VRANOV NAD TOPĽOU
   PREKRYTIE EXISTUJÚCEHO FUTBALOVÉHO IHRISKA
   S UMELOU TRÁVOU NA ZŠ LÚČNA, VRANOV NAD TOPĽOU
   SO 01 HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   DÉMOS NITRA
   SO 001A SKLADOVÁ HALA
   SO 001B PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   LOGISTICKÉ CENTRUM TRNAVA SO 001A SKLADOVÁ HALA
   SO 01.1 LC SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   AREÁL FANUC SLOVAKIA
   SO 201 HLAVNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hôrky 228, 010 04 Hôrky, Žilina
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2018 | SJK Engineering, s.r.o.