REALIZÁCIE NAŠICH PROJEKTOV

GalériaRealizácia hĺbkového zakladania a stabilizácie stavebnej jamy

Realizácia oporných múrov (gabiónové múry, vystužené oporné múry geomrežami...)

Realizácia paženia a tesnenia stavebných jám - PKTS - podzemné tesniace steny

Realizácia paženia a tesnenia stavebných jám - štetovnicové steny

Realizácia paženia stavebných jám - pilótové steny

Realizácia paženia stavebných jám - záporové paženie

Realizácia stabilizácie stavebných jám - klincované svahy

Realizácia zaťažovacích skúšok veľkoprimerových pilót

Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.