PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2018

• NITRA
   BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS NITRA, S.R.O.
   ROZŠÍRENIE HALY C - III.ETAPA
   SO 540 VÝROBNÁ A SKLADOVÁ HALA G, H
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LEVICE
   KASAI SLOVAKIA
   PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVICE-JUH, III. ETAPA; ZÓNA 3 - KASAI SLOVAKIA S.R.O.
   SO.03.1 VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA L3 SO VSTAVKOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRENČIANSKA TEPLÁ
   KUK COILS SLOVAKIA
   VÝROBNÁ HALA KUK COILS SLOVAKIA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRÁSNO NAD KYSUCOU
   CLEANEX
   ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   PP NITRA - SEVER
   REKLAMNÝ BILLBOARD
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• HLOHOVEC
   PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
   ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O. "2"
   SO 50 - VÝROBNO SKLADOVÁ HALA
   Projekt vylepšenia podložia – podlahové pilóty
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ILAVA
   HANON SYSTEMS SLOVAKIA
   HANON ILAVA - PLANT 2 - PHASE 5
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   SVET ZDRAVIA DEVELOPMENT
   NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE BRATISLAVA
   S0 01 NOVOSTAVBA NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   MULTIFUNKČNÉ RETAILOVE CENTRUM PHAROS
   SO 101/201 HALA
   Projekt tesnenia stavebnej jamy – podzemná konštrukčná tesniaca stena
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAŽSKÁ BYSTRICA
   MULTIFUNKČNÁ HALA ELETHERM -II. ETAPA
   MULTIFUNKČNÁ HALA ELETHERM -PRÍSTAVBA AB
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• RAJECKÉ TEPLICE
   STAVBA RODINÉHO DOMU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• D48 BELOTÍN - RYBÍ
   POSÚDENIE CESTNÉHO TELESA NÁSYPU A JEHO STABILIZÁCIA
• NITRA
   PP NITRA SEVER
   VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA D1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   OBCHODNÁ - ADMINISTRATÍVNY OBJEKT
   Projekt paženia stavebnej jamy – pilótová stena
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BUJAKOVO
   HARMANEC-KUVERT
   O 02 - VÝROBNÁ A SKLADOVACIA HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   PROLOGIS SENEC
   DC20 PROLOGIS SENEC
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KEŽMAROK
   OBCHODNÉ CENTRUM KEŽMAROK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   G-TES PROJECT
   SO 001 VÝROBNÁ HALA , SO 002 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
   Projekt tesnenia stavebnej jamy – podzemná konštrukčná tesniaca stena
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   DEK – PREDAJNÉ CENTRUM PRE DOM A ZÁHRADU
   SO 01 PREDAJNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA SEREĎ
   AREÁL MOUNTPARK B
   SO 301 HALA D.C.1 (BUDOVA C)
   SO 302 HALA D.C.2 (BUDOVA D)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   MČ BRATISLAVA VINOHRADY VODOJEM VTÁČNIK II.
   E1.1 SO-01 VODOJEM
   Projekt stabilizácie výkopu klincovaným svahom
• KOŠICE
   VÝROBNÝ AREÁL FY. ENERGYCO, VEĽKÁ IDA
   SO 01-VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   SO 02 – PRÍSTREŠOK
   SO 03 - HALA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
   SO 14 - VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MYJAVA
   VÝROBNÝ ZÁVOD SUBTIL SPRINGS S.R.O., MYJAVA - 2.ETAPA
   SO II - 03 PRÍSTAVBA SKLADOVEJ HALY
   Projekt zakladania – základové pätky
• NÁMESTOVO
   CYKLOCHODNÍK DO PRÁCE
   SO 04 TRASA "D" - CYKLOLÁVKA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt paženia a tesnenia výkopov
• ROVINKA
   CITY PARK ROVINKA
   SO-01 OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽARNOVICA
   VYLEPŠENIE PODLOŽIA POD LISMI - TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
   Projekt tryskovej injektáže
• TRSTENÁ
   PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA
   DOSTAVBA AREÁLU - ZÁPAD
   SO-01 HALA ZÁPAD
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRNO
   SKLÁRNY MORAVIA
   VÝROBA UNIKÁTNÍ INOVOVANÉ VIOLET SKLOVINY
   Projekt geodosky
• PODBIEL
   AREÁL FIRMY ARIKA
   SO 01 - VÝROBNÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAŽSKÁ BYSTRICA
   SKLADOVÁ HALA INTERMOB
   SO 01
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VRÁBLE
   NANOGATE SLOVAKIA
   PRESTAVBA A PRÍSTAVBA HALY NANOGATE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie výkopov
• DEVÍNSKA NOVÁ VES
   PRESSKAM DEVELOPMENT
   SKLADOVÁ HALA PRESSKAM DEVELOPMENT H4
   VÝSTAVBA - HALA H5 - PRESSKAM DEVELOPMENT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach a základových pätkách
• IVANKA PRI DUNAJI
   LOGISTIC PARK
   FARNA – HALA B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŠAMORÍN
   RETAIL BOX
   SO-02- OBCHODNÁ GALÉRIA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ZLÍN
   NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD RIM TECH, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZLÍN – VÝCHOD
   SO 101 - VÝROBNÍ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DETVA
   PUNCH CAMPUS DETVA
   SO 01, SO 02, SO 03
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRUŠOVCE
   ZKW KRUŠOVCE
   SO.18 , SO.20
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOSTOLNÉ KRAČANY
   LOGISTICKÁ HALA BRACCHI
   SO 01 - LOGISTICKÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   IMMOPARK KOŠICE- HALA FS7
   HALA FS7
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   IKEA - TVAROVÁ MODIFIKÁCIA NÁBYTKU IKEA INDUSTRY SLOVAKIA, O.Z. TRNAVA
   S0 015/I-17 TVAROVÁ MODIFIKÁCIA NÁBYTKU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ČADCA
   SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA
   Projekt stabilizácie svahu
• TRNAVA
   BOGE - I VÝROBNÝ AREÁL BOGE ELASTMETALL - 2. ETAPA
   SO 01.2 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MALÝ KRTÍŠ
   SKLADOVÁ HALA TECHNOGYM E.E. S.R.O
   SO 01 SKLADOVÁ HALA TECHNOGYM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ KUBÍN
   ÚPRAVA SYSTÉMU VODNÉHO CHLADENIA ELEKTRICKÝCH OBLÚKOVÝCH PECÍ
   SO 10 - ZÁKLADY CHLADIACICH VEŽÍ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• BUDAPEŠŤ
   DC 12 IN HARBOR
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   LP SEREĎ
   SO 331 HALA DC31 - ŽERIAV
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• DOLNÝ KUBÍN
   ROZŠÍRENIE AREÁLU NIKRO
   SO 01 VÝROBNÁ HALA 2
   SO 02 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• HLOHOVEC
   ROZŠÍRENIE ZÁVODU FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA
   SO 05.5 - PRÍSTAVBA VÝROBNO-MONTÁŽNEJ HALY
   SO 02.12 - ROZŠÍRENIE LISOVNE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   ROZŠÍRENIE ZÁVODU BIA
   SO 601 VÝROBNÁ A SKLADOVÁ HALA
   SO 602 PRESTREŠENIE KORIDORU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
   VÝROBNÁ HALA 4 - EXTENSION 4
   SO 101 - VÝROBNÁ HALA 4 - EXTENSION 4
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
   SKLADOVÁ HALA
   SKLADOVA HALA SVET DVERÍ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• VISOLAJE
   VISOLAJE - GSM STOŽIAR
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• SEREĎ
   PRIEMYSELNÝ PARK – LOGISTICKÉ CENTRUMA ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA SEREĎ
   2. ETAPA AREÁLU 3
   SO 333 HALA DC33
   SO 334 HALA DC34
   SO 335 HALA DC35
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ HRIČOV
   VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA Z2 A SKLADOVÁ HALA Z2A
   SO.02.1 (Z2)
   SO.02A.1 (Z2A)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• RUŽOMBEROK
   ŠPORTOVÝ AREÁL KLAČNO
   Posúdenie stability svahu a návrh opatrení
• NITRA
   OBYTNÝ SÚBOR PANORÁMA NITRA
   OBJEKT A
   OBJEKT B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie svahov záporovým pažením
• KOŠICE
   KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
   SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRASNO NAD KYSUCOU
   3 ENERGY - NOVOSTAVBA VÝROBNO - SKLADOVEJ HALY
   SO 01 - VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BANSKÁ BYSTRICA
   ASKO
   SO 01 A ASKO PREDAJŇA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• IVANKA PRI DUNAJI
   LOGISTIC PARK
   FARNA – HALA A
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VLKANOVÁ
   PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY
   SO 01 VÝROBNÁ HALA SO SOC. PREV. PRIESTORMI
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• CHOCHOLNÁ
   HALA S1 SIGNUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   CTPARK ŽILINA
    SO 02 – HALA ZG2, JEDNOTKA B
    Projekt zakladania – zakladanie plošných pätkách B
• POPRAD
   TATRAVAGÓNKA A.S., POPRAD
    SO 01 SKLADOVÁ HALA
    Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOMÁRNO
   OBCHODNÉ CENTRUM KORZO KOMÁRNO
    Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   SKLADOVÁ HALA BRATISLAVA
    Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MYJAVA
   THERMOPLASTIK
    ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A SKLAD
    Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
    Gabiónový múr
• BRATISLAVA
   VIACÚČELOVÁ ŠPORTOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VEĽKÁ IDA
   STEELCON HALL KKP01
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• RUŽOMBEROK
   PROJEKT ECO PLUS V MONDI SCP A.S.RUŽOMBEROK - PM19
   SO 24.A BUDOVA PAPIERENSKÉHO STROJA PM19
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.