PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2020

• DEVÍNSKA NOVÁ VES
   CTPARK BRATISLAVA BRA2-4
   SO 2.04 - MONTÁŽNO-SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   CTPARK TRNAVA – MODRANKA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie exteriérových schodísk na mikropilótach
• RAJECKÁ LESNÁ
   PRESTREŠENIE EXTERIEROVÝCH SKLADOV, KOFOLA A.S.
   SO 21-19 PRÍSTREŠOK 1.ETAPA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KALAMENY
   ÚPRAVA POZEMNKU PRE RD
   Projekt oporných múrov
• STARÁ ĽUBOVŇA
   VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU LEITECH STARÁ ĽUBOVŇA
   SO 01 VÝROBNÁ HALA
   SO 02 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
   SO 03 VONKAJŠIE SKLADOVÉ MIESTO
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   CTP - VÝROBNO - SKLADOVÝ AREÁL KSC 13
   SO 13 - HALA KSC 13
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRIVÁŇ
   PREVÁDZKA KRIVÁŇ - ROZŠÍRENIE VÝROBNO-SKLADOVACÍCH KAPACÍT
   SO 01-B SKLADOVÁ HALA
   SO 08-B SOCIÁLNE ZÁZEMIE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   SKLADOVÁ HALA, PREDAJNÝ SKLAD, ZASTREŠENÝ KONZOLOVÝ REGÁL
   SO O2 SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽIAR NAD HRONOM
   TECHNOLOGICKÝ PROJEKT Č.7-NEMAK SLOVAKIA S.R.O.
   SO 01 VÝROBNÁ HALA 525/13
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• FRÝDEK MÍSTEK
   NOVOSTAVBA SKLADOVACÍ HALY MATTES TRADING S.R.O.
   SO 01 - SKLADOVACÍ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DUNAJSKÁ LUŽNÁ
   NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• TRNAVA
   CTPARK TRNAVA - TRN14B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŠAMORÍN
   SUPER ZOO
   Projekt zakladania – plošné zakladanie
• DOLNÝ HRIČOV
   VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA Z2 - SO.02.1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• RUŽOMBEROK
   OBCHODNÉ CENTRUM "RUŽA"
   Projekt zakladania – zakladanie na pilótach, zakladanie na plošných pätkách
   Projekt stavebnej jamy – kotvená štetovnicová stena
• SENEC
   OBCHODNÉ CENTRUM - SENEC
   SO - 02 HLAVNÝ OBJEKT - OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SLOVINSKO - KOPER
   TIR ŽELEZNISKE PROGE DIVAČA - KOPER
   Projekt vystuženého násypu cestného telesa
• NITRA
   HORECUP STUDENÝ SKLAD / PRÍSTAVBA
   SO 05.1 - STUDENÝ SKLAD-PRÍSTAVBA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MARTIN
   TEPLÁREŇ - MARTIN
   SKLADOVACIE PRIESTORY NA BIOMASU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRAKOVANY
   KAISER - HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ZVOLEN
   LOGISTICKÉ CENTRUM VGP
   SO 02 LOGISTICKÁ HALA A
   SO 03 LOGISTICKÁ HALA B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAŽSKÁ BYSTRICA
   HALA MOLD
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PREŠOV
   CTPARK PREŠOV - PR1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
   LASERCENTER
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• TERCHOVÁ
   MARUNA, HALA Č.3 ; HALA Č. 4
   Projekt stabilizácie svahu – pilótová kotvená stena
• BYSTRÁ
   DOM HZS NÍZKE TATRY JUH
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ KUBÍN
   METALES - SO.01 VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• HORNÁ STREDA
   Porsche
   SO 04 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
   SO 05 SKLADOVACIA A VÝVOJOVO-VÝROBNÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SUČANY
   PREVÁDZKOVÝ AREÁL ELBEK
   SO 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRENČÍN
   AAF - VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
   SO 01 - Výrobno skladová hala
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BANSKÁ BYSTRICA
   NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
   STABILIZÁCIA STAVEBNEJ JAMY
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – klincované svahy
• LIETAVSKÁ SVINNÁ
   NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na kopaných pilótach
• JASNÁ – NÍZKE TATRY
   POLYFUNKČNÝ KOMPLEX CENTRUM 1
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – záporové kotvené paženie
• ZVOLEN
   EKOLOGIZÁCIA ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ, a.s.
   SO 09 – KOMÍN
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MARTIN
   Martinská teplárenská a.s.
   SO 01 Akumulačná nádrž
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• KECHNEC
   Magna PT
   Výrobna hala Metal Forming Section (MFS)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – podzemná konštrukčná tesniaca stena
• KECHNEC
   Magna PT
   MAGNA PT s.r.o. - ROZŠÍRENIE LOGISTICKÉHO SERVISNÉHO CENTRA LSC, 2.ETAPA
   SO 003 - SKLADOVÁ HALA /2.ETAPA/
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LEVICE
   Arden Equipment Slovakia
   SKLADOVÝ REGÁL
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   CRAEMER SK-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -ROZŠÍRENIE VÝROBNÝCH A SKLADOVÝCH KAPACÍT
   SO 001 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA-HALA F
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – štetovnicová stena
• PODBREZOVÁ
   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN SKALICA
   OPLOTENIE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• HLUK
   HANON SYSTEMS AUTOPAL SERVICES
   HALA ZKUŠEBNY SO 100
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NÁMESTOVO
   RETAIL PARK NÁMESTOVO
   SO - A 01 OBCHODNO - PREVÁDZKOVÝ OBJEKT
   Projekt zakladania – plošné založenie
• ZÁBORSKÉ
   LIDL - ROZŠÍRENIE LOGISTICKÉHO CENTRA
   ZÁBORSKÉ - PRÍSTAVBA, NADSTAVBA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• RUŽOMBEROK
   BUDOVA LINDE - MONDI SCP a.s. Ružomberok
   SO 12.6a - BUDOVA LINDE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   BÝVANIE TRNÁVKA
   SO D 001 BYTOVÝ DOM D
   SO E 001 BYTOVÝ DOM E
   SO F 001 BYTOVÝ DOM F
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   I.V.O. Invest
   ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM OBJEKTU NA JANČOVEJ ULICI
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – klincované svahy
• OSTRAVA
   VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO CENTRUM DIGITÁLNÍCH TECHNOLÓGIÍ, HUDEBNÍ PRODUKCI A MULTIMÉDIA
   NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ OU
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – štetovnicová stena
• BUDAPEŠŤ
   Hall XL Nagytarcsa Budapest HU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRIVÁŇ
   PREVÁDZKA KRIVÁŇ - ROZŠÍRENIE VÝROBNO-SKLADOVACÍCH KAPACÍT
   SO 08-B Sociálne zázemie
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DUBNICA NAD VÁHOM
   AREÁL ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY R.D.C.1
   SO 01 - Administratívna budova R.D.C.1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   ÚPRAVA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV SPOLU S ROZŠÍRENÍM SKLADU LC SEREĎ
   SO.201 LOGISTICKÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• HAVÍŘOV
   HAVÍŘOV - BLUDOVICE SPORTOVNÍ AREÁL
   VÝSTAVBA TENISOVEJ HALY HILL
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENICA
   OBCHODNÉ CENTRUM SENICA
   SO - 02 HLAVNÝ OBJEKT - OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TURANY
   TURVOD-TURANY
   Základ pre žeriav
   Projekt zakladania – plošná pätka
• BRATISLAVA
   NIDO 2
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – klincované svahy
• MARTIN
   LOGISTICKÁ HALA VOLZ FILTERS
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• BRATISLAVA
   PREKLADISKO DPD – BRATISLAVA
   SO-01 HALA – PREKLADISKO
   SO-02 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ORAVSKÝ PODZÁMOK
   VÝROBNÁ HALA Amico drevo
   SO 01 VÝROBNÁ HALA – PÍLNICA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   Výrobno-skladová hala Z2 a skladová hala Z2a, zóna 1
   SO.02a-Z2a-skladová hala
   SANÁCIE SHZ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• BRATISLAVA
   SKLADOVÁ HALA, STARÁ IVANSKÁ CESTA, BRATISLAVA
   SO 01.2 SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LUŽIANKY
   West park Lužianky - technická infraštruktúra - Skladová hala Explast reality s.r.o.
   SO 01 SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   STABILIZÁCIA OPORNÉHO MÚRU
   Projekt stabilizácie – kotvená pilótová stena
• TRENČÍN
   DISTRIBUČNÉ CENTRUM SPS TRENČÍN
   DSO 02 - DISTRIBUČNÉ CENTRUM SPS TRENČÍN
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PARTIZÁNSKE
   NÁJOMNÉ BYTY, BYTOVÝ DOM 1
   SO 01.1 - BYTOVÝ DOM 1, 2x12 b.j.
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TREBIŠOV
   POLYFUNKČNÝ OBJEKT TREBIŠOV – DOSTAVBA
   SO 01 - OBCHODNÉ JEDNOTKY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• VIŠŇOVÉ
   Novostavba RD Višňové
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DIVINA
   NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
   Projekt oporného múru
• ZVOLEN
   LOGISTICKÉ CENTRUM VGP
   Návrh geotechnických opatrení
• DOLNÝ KUBÍN
   METALES - SO.01 VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt oporného múru
• ŽILINA
   HAVANA - AUTOSHOWROOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ČIERNE KĽAčANY
   NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM
   SO-01- BYTOVÝ DOM 16 b.j., č.9
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NÁMESTOVO
   ADMINISTRATÍVNA BUDOVA SO SKLADOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   MOUNTPARK DC2 SEREĎ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE
   SO 002-STAV. ÚPRAVY V PK1 A AKUMUL. NÁDRŽ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• TRENČÍN
   AAF - VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ KUBÍN - MOKRAĎ
   PRÍSTAVBA HALY A STAVEBNÉ ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
   SO. 01 PRÍSTAVBA HALY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   SMART hala v areáli LOGIS Invest a.s.
   SO 02 - SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRIANSKE HRNČIAROVCE
   NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KECHNEC
   VÝROBNÁ HALA METAL FORMING SOLUTION (MFS)
   SO01 VÝROBNÁ HALA SO02 ADMINISTRATÍVA
   Projekt zabezpečenia a tesnenia stavebnej jamy dočasnou kotvenou tesniacou stenou DSM
• SPIŠSKÁ BELÁ
   PRESTREŠENIE HOKEJOVO-HOKEJBALOVEJ HALY V SPIŠSKEJ BELEJ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   VÝROBNO SKLADOVÉ HALY "S"
   STAVEBNÝ OBJEKT SO 010
   STAVEBNÝ OBJEKT SO 020
   STAVEBNÝ OBJEKT SO 030
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAŽSKÁ BYSTRICA
   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN POVAŽSKÁ BYSTRICA
   SO 01 TRIBÚNA A
   SO 02 TRIBÚNA B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŠAMORÍN
   OC KAUFLAND ŠAMORÍN
   SO 101 PRÍSTAVBA A REKONŠTRUKCIA HYPERMARKETU
   Projekt zakladania – základové pätky
• OPOJ
   OPOJ POLYFUNKCIA
   HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PREŠOV - HANISKÁ
   AUTOSERVIS S PRÍSLUŠENSTVOM PRE STAVEBNÉ STROJE KUHN-BAUMASCHINEN
   SO 01 AUTOSERVIS S PRÍSLUŠENSTVOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   LOGISTICKÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   SO 01.1 PREKLADACIA HALA S ADMINISTRATÍVOU (I.ETAPA, 2.FÁZA)
   SO 01.3;01.6 SKLADOVÁ HALA (II.ETAPA, 1.FÁZA)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MALÉ BIELICE
   MAS MALÉ BIELICE /1
   SO 01 MONTÁŽNO - SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRIBLAVINA
   ADMINISTRATÍVNE A PRODUKČNÉ CENTRUM TRIBLAVINA
   ČASŤ: ZÓNA III / LPT - LOGISTIC PARK TRIBLAVINA
   SO 280 - HALA H
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   CRAEMER SK-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -ROZŠÍRENIE VÝROBNÝCH A SKLADOVÝCH KAPACÍT
   ČASŤ: ZÓNA III / LPT - LOGISTIC PARK TRIBLAVINA
   Návrh geotechnických opatrení
• KOMÁRNO
   CENTRUM COMCLIMA
   SO 01 HLAVNÁ STAVBA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ZUBÁK
   ZOSUV PÔDY V OSADE ARGÁNCI
   OPORNÝ MÚR
   Projekt stabilizácie zosuvu
• KOSTOLNÉ KRAČANY
   IPK - PRIEMYSELNÝ PARK KOSTOLNÉ KRAČANY 2.ETAPA
   SO 102 - HALA 02
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   WEST PARK LUŽIANKY - TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
   SO 01 SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   BYTOVÝ DOM - 36 B.J. – NOVOSTAVBA
   SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
   Projekt paženia stavebnej jamy
• KOŠICE
   OBCHODNÉ CENTRUM KOŠICE - MOLDAVSKÁ,1. ETAPA
   SO 01 – PREDAJŇA A SKLAD SCONTO
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Návrh geotechnických opatrení
• KOŠICE
   CTPARK KOŠICE
   VÝROBNO - SKLADOVÝ AREÁL KSC 13
   SO 13 - HALA KSC 13
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   PRAVOSLÁVNY CHRÁM V NITRE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOMÁROM
   JWH KFT. H - 2900 KOMÁROM, IRÍNYI JÁNOS UTCA 8/B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BOJNICE
   VYBUDOVANIE NOVÉHO URGENTNÉHO PRÍJMU
   SO 01 OBJEKT URGENTNÉHO PRÍJMU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   LOGISTICKÉ CENTRUM TRNAVA
   SO 01.1 LC SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.