PAŽENIE A TESNENIE HLBOKÝCH STAVEBNÝCH JÁM

SJK Engineering je moderná dynamicky sa rozvíjajúca projekčná kancelária.NITRA
STAVBA: G-TES PROJECT
OBJEKT: SO 001 VÝROBNÁ HALA

BANSKÁ BYSTRICA – STABILIZÁCIA STAVEBNEJ JAMY – ZÁPOROVÉ KOTVENÉ PAŽENIE
STAVBA: PRÍSTAVBA BUDOVY PADC SUSCCH a.s. BANSKÁ BYSTRICA
OBJEKT: SO 320 - BUDOVA PADC, SO 331 - ÚPRAVY BUDOVY SUSCCH

ŽILINA – STABILIZÁCIA STAVEBNEJ JAMY PILÓTOVOU KOTVENOU STENOU
STAVBA: POLYFUNKČNÝ OBJEKT "Well Park", Sad na Studničkách, Žilina
OBJEKT: SO 01 POLYFUNKČNÝ OBJEKT "Well Park"

Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.