PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2022

• KOSTOLNÉ KRAČANY
   LOG CENTER R7, KOSTOLNÉ KRAČANY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BUDAPEŠŤ
   BIG GEORGE DC2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BYTČA
   PREDAJŇA POTRAVÍN LIBEX
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   OBYTNÝ SÚBOR BÔRIK
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy
• OSTRAVA
   CENTRUM ENERGETICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ – EXPLORER (CEETE)
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy
• BUDAPEŠŤ
   PROLOGIS PARK BUDAPEST - SZIGET II OFFICE-II - DC1B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BOŠANY
   REVITALIZÁCIA AREÁLU LOWA BOŠANY
   SO 01 - B1 VÝROBNO-SKLADOVACÍ MONOBLOK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   VÝROBNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT FOR. SPACE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ HRIČOV
   CTPARK ŽILINA AIRPORT - ZÓNA 2
   VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA ZAR5 (Z5)
   SO.05.1 - HALA ZAR5 (Z5)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PARTIZÁNSKE
   VELUX - ROZŠÍRENIE HALY "A10"
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DOLNÝ KUBÍN
   SLNEČNÁ STRÁŇ – BYTOVÉ DOMY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy
• TRNAVA
   OBCHODNO - SKLADOVACIE CENTRUM
   PTÁČEK TRNAVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SKALICA
   OBCHODNÉ CENTRUM SKALICA
   SO 01 - OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   SIKO BORY BRATISLAVA
   SO 100 OBCHODNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   HALA TRN12B
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KOŠICE
   LOGISTICKÉ HALY PEREŠ, KOŠICE - SO 02 HALA, ETAPA 2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BUDAPEŠŤ - FÓT
   HELLO PARKS FT6
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MELČICE
   STANICA TECHNICKEJ KONTROLY A KONTROLA ORIGINALITY
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PIEŠŤANY
   LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA - PIEŠŤANY
   SO 325 STROJOVŇA SHZ - ZAKLADANIE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MALACKY
   VÝROBNÝ AREÁL IFN - TEAM MALACKY
   SO 02 VÝROBNÁ HALA HSF
   SO 08 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
   SO 07-2 OPLOTENIE A PRÍSTREŠKY 2. ETAPA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DLHÁ NAD KYSUCOU
   DLHÁ NAD KYSUCOU - KOSTOL – ZOSUV
   Projekt sanácie zosuvu
• NITRA
   SO 020 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA S2 - II. ETAPA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• IVANKA PRI DUNAJI
   LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - PRESTAVBA
   SO 205 SPS - DISTRIBÚCIA / VERTEILUNG
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   LOGISTICKO DODÁVATEĽSKÉ CENTRUM TRNAVA SC-FÁZA II./ETAPA I.
   SO 101-1 - VLASTNÝ OBJEKT
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• DUBNICA NAD VÁHOM
   ADMINISTRATÍVNO - SKLADOVÝ OBJEKT TSS GROUP
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
   OBYTNÝ SÚBOR KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - KAMENCE VÝCHOD
   SO 313.1 OBCHODNÉ JEDNOTKY D13.1
   SO 317.2 OBCHODNÉ JEDNOTKY D17.1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽIAR NAD HRONOM
   TECHNOLOGICKÝ PROJEKT "Č.7" - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA S.R.O.
   SO 01.1 - VÝROBNÁ HALA 525/13.2
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   PREDAJŇA SPOJAK.SK
   SO 01 PREDAJŇA A PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ZVOLEN
   TECHNICKO - HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL STREDISKO ZVOLEN
   SO3401 - HALA PREVÁDZKOVÉHO OŠETRENIA SÚPRAV
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SLOVENSKÁ ĽUPČA
   RHAMES PROJECT
   STAVEBNÁ JAMA
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy – štetovnicová stena
• SENICA
   VAILLANT HEAT PUMP WORLD SENICA
   SO 01 - VÝROBNÁ HALA
   SO 03 LOGISTICKÝ HUB
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt stabilizácie stavebnej jamy
• CHOCHOLNÁ
   MTB CHOCHOLNÁ
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.