PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2019

• ŽIAR NAD HRONOM
   TECHNOLOGICKÝ PROJET Č.7 - NEMAK SLOVAKIA S.R.O
   SO 01 VÝROBNÁ HALA 525/13
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
   Projekt vylepšenia podložia
• TOPOĽČANY
   VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   ADMINISTRATÍVA, SKLAD, VZORKOVŇA A DISTRIBÚCIA MP-KOVANIA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• MAKOV
   LESNÁ CESTA STRATENEC
   Geotechnický posudok
• RUŽOMBEROK
   PROJEKT ECO PLUS V MONDI SCP A.S.RUŽOMBEROK - PM19
   SO 24.A BUDOVA PAPIERENSKÉHO STROJA PM19
   ZALOŽENIE ŽERIAVOV
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   LOGISTICKÝ PARK NITRA HALA DC3
   SO.301 - HALA DC3
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   ARCELORMITTAL GONVARRI NITRA
   VÝROBNÁ HALA / PRODUCTION HALL
   ADMINISTRATÍVNA BUDOVA / ADMINISTRATIVE BUILDING
   SKLAD ŠROTU / SCARP WAREHOUSE
   ŠATŇA / TECHNOLOGIC ANNEX
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• PREŠOV
   OBCHODNÉ CENTRUM HORNBACH PREŠOV
   SO 301 OBCHODNÉ CENTRUM HORNBACH
   SO 313 PARKOVACÍ DOM
   SO 312 REKLAMNÝ PYLÓN
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LEVICE
   ZF SLOVAKIA -LEVICE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótachProjekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hôrky 228, 010 04 Hôrky, Žilina
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2018 | SJK Engineering, s.r.o.