PROJEKTY ZAKLADANIA STAVIEB A GEOTECHNIKY

Naše realizácie2018

• NITRA
   BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS NITRA, S.R.O.
   ROZŠÍRENIE HALY C - III.ETAPA
   SO 540 VÝROBNÁ A SKLADOVÁ HALA G, H
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• LEVICE
   KASAI SLOVAKIA
   PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVICE-JUH, III. ETAPA; ZÓNA 3 - KASAI SLOVAKIA S.R.O.
   SO.03.1 VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA L3 SO VSTAVKOM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRENČIANSKA TEPLÁ
   KUK COILS SLOVAKIA
   VÝROBNÁ HALA KUK COILS SLOVAKIA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KRÁSNO NAD KYSUCOU
   CLEANEX
   ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÁ HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   PP NITRA - SEVER
   REKLAMNÝ BILLBOARD
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• HLOHOVEC
   PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
   ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O. "2"
   SO 50 - VÝROBNO SKLADOVÁ HALA
   Projekt vylepšenia podložia – podlahové pilóty
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ILAVA
   HANON SYSTEMS SLOVAKIA
   HANON ILAVA - PLANT 2 - PHASE 5
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   SVET ZDRAVIA DEVELOPMENT
   NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE BRATISLAVA
   S0 01 NOVOSTAVBA NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BRATISLAVA
   MULTIFUNKČNÉ RETAILOVE CENTRUM PHAROS
   SO 101/201 HALA
   Projekt tesnenia stavebnej jamy – podzemná konštrukčná tesniaca stena
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• POVAŽSKÁ BYSTRICA
   MULTIFUNKČNÁ HALA ELETHERM -II. ETAPA
   MULTIFUNKČNÁ HALA ELETHERM -PRÍSTAVBA AB
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• RAJECKÉ TEPLICE
   STAVBA RODINÉHO DOMU
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na mikropilótach
• D48 BELOTÍN - RYBÍ
   POSÚDENIE CESTNÉHO TELESA NÁSYPU A JEHO STABILIZÁCIA
• NITRA
   PP NITRA SEVER
   VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA D1
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• ŽILINA
   OBCHODNÁ - ADMINISTRATÍVNY OBJEKT
   Projekt paženia stavebnej jamy – pilótová stena
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• BUJAKOVO
   HARMANEC-KUVERT
   O 02 - VÝROBNÁ A SKLADOVACIA HALA
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SENEC
   PROLOGIS SENEC
   DC20 PROLOGIS SENEC
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• KEŽMAROK
   OBCHODNÉ CENTRUM KEŽMAROK
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• NITRA
   G-TES PROJECT
   SO 001 VÝROBNÁ HALA , SO 002 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
   Projekt tesnenia stavebnej jamy – podzemná konštrukčná tesniaca stena
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• TRNAVA
   DEK – PREDAJNÉ CENTRUM PRE DOM A ZÁHRADU
   SO 01 PREDAJNÉ CENTRUM
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
• SEREĎ
   LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA SEREĎ
   AREÁL MOUNTPARK B
   SO 301 HALA D.C.1 (BUDOVA C)
   SO 302 HALA D.C.2 (BUDOVA D)
   Projekt hĺbkového zakladania – zakladanie na pilótach
Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hôrky 228, 010 04 Hôrky, Žilina
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478